Șef Direcție

Nume/Prenume Strajesco Natalia
Adresă(e) Republica Moldova, municipiul  Chișinău, str. Hristo Botev
Telefon(oane) +373 22 23 52 84;
E-mail(uri) strajesco@gmail.com;
Naţionalitate(-tăţi) moldoveancă
Data naşterii 19.11.1967
Sex feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Experienţa  profesională

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

noiembrie 2017 – prezent

Şef al Direcției Educație Tineret și Sport sectorul Centru.

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

februarie 2017 – noiembrie 2017

Şef interimar al Direcției Educație Tineret și Sport sectorul Centru.

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2007 – februarie 2017

Şefa secţiei Informare si Relaţii cu Comunitatea din cadrul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport municipiul Chişinău.

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

2001 – 2007

Inspector  în serviciul personal al DGEŞTS

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1999 – 02.2001

Inspector  în secţia Învăţământ preuniversitar a DGETS

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

04.1999 – 09.1999

Metodist  la Direcţia Generală de Învăţământ

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1998 – 04.1999

Specialist  principal la Direcţia Tineret din cadrul Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei al RM

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1997 – 1998

Metodist  în secţia Licee a Direcţiei Generale de Învăţămînt,  Chişinău

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1995 – 1997

Inspector – metodist la Direcţia de Învăţământ sl Botanica

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1994 – 1995

Director  – adjunct în  LT “Vasile Lupu”, Chişinău

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

1991 – 1994

Profesor  de limbă şi literatură română în LT “Vasile Lupu”, Chişinău

Studii:
Perioada

Instituţia

Specialitatea

2009

Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” Chişinău

Management educaţional, MASTERAT

Perioada

Instituţia

Specialitatea

Calificarea

2002 – 2004

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM

Economie şi management public

Manager în administraţia publică

Perioada

Instituţia

Specialitatea

1985 – 1990

Universitatea pedagogică de Stat ”Ion Creangă” Chişinău

Profesor de limbă şi literatură rusă în şcoala naţională

Procesul de atestare a cadrelor didactice: 23 martie 2000

Ø  atestată la funcţia de inspector în secţia Învăţământ preuniversitar cu stabilirea gradului de calificare III, clasa I;

Ø  Ordinul ME al RM nr.859 din 24.07.2014

Profesor de limbă şi literatură rusă, grad didactic UNU

 

Cursuri de formare:

 

Ø  SUA, Carolina de Nord,  1994, Management educaţional

Ø  Cursurile de limbi străine (secţia de limba engleză), 2002 – 2003; 2016

Ø  Cursurile de perfecţionare la specialitatea Limba şi literatura rusă (IŞE), 2003, 2008,  2013

Ø  „Relaţii publice. Prevederile legale şi practici de lucru”,  14-18 martie 2011, la Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, (40 ore).

Ø  Protocolul, ceremonia şi eticheta în Administraţia Publică”, 25-27 septembrie 2013, la Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, (24 de ore).

Ø  “Dezvoltare regională”, 30 mai-03 iunie 2016 la Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, (40 de ore).

Ø  Managementul conflictelor ;i al stresului (16 ore)

Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, (40 de ore) 11-12 mai 2017.

Ø  Managementul bun – pregătire pentru rolul  de lider” din cadrul proiectului ”Gestiunea bună, baza unei bune educații” 4-5.12.2017 la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Stagii de formare profesională: Ø  „Dezvoltarea competenţelor culturale şi civice pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”, 31.10-07.11.2016, Italia;

Ø  “Cadrul didactic în condiţiile perfecţionării continue”, Sankt-Petersburg, 24-25 martie 2016;

Ø  „Schimb de bune practici ale instituțiilor de învățământ – dimensiune importantă a managementului școlar”, schimbul internațional de experiență profesională, noiembrie 2016, or.Grodno-mun.Chişinău;

Ø   “Proiecte de cooperare: de la idée-la parteneriate de succes”, or.Opole, Polonia, 02-08 mai 2016;

Ø  „Educaţia non-formală – latură a procesului educaţional”, stagiului de formare profesională, 24.10.2015–31.10.2015,  or.Opole, Polonia;

Ø  “Promovarea prin educaţie a valorilor europene de respect, toleranţă şi cetăţenie”, 13-15 noiembrie 2015, al III–lea Congres AEDER, Braşov;

Ø  „Consolidarea capacităților cadrelor didactice prin schimbul de experiență polonez”, Varșovia, Republica Polonă, februarie 2015;

Ø  “Condiţii esenţiale ale reuşitei în Public Speaking – succesul managementului modern”, 23 iulie-02 august 2013, Varna, Bulgaria, (85 ore).

Ø  “Formare de competenţe  în contextual integrării europene”, 02 martie – 06 martie 2013, Budapesta, Ungaria, (40 ore).

Ø  Organizarea procesului de autofinanţare în instituţiile de învăţămînt preuniversitar”, 04.03.2013-10.03.2013, Sofia, Bulgaria.

Ø  „Management instituţional”, 5-7 octombrie 2012, Casa Corpului didactic Botoşani, Ministerul ECTS România, (25 ore).

Ø  „Rolul conducătorului în promovarea unui învăţămînt de calitate”, 02.11.2010-06.11.2011, Istanbul, Turcia.

Ø  „Management educaţional. Conducerea procesului de schimbare şi a inovaţiilor în sistemul educaţional”, 02.04 decembrie 2010, schimb de experienţă transfrontalier Chişinău-Iaşi, România.

Ø  „Solidaritatea parteneriatului în contextul şcolii prietenoase copilului”, – 29.09.2010 – 05.10.2011, Dobrici, Bulgaria 2010.

Ø  “Managementul proiectelor comunitare”, 29 mai – 08 iunie 2009 şi 03 – 08 noiembrie 2009, în parteneriat cu  Departamentul Educaţie din Dobrici, Bulgaria.

Ø  „Politici multiculturale în contextul dimensiunilor europene”, 31.10.2011 – 05.10.201, Organizaţia „Europa”, Dobrici, Bulgaria 2011.

Seminare instructiv – metodice/Conferinţe:

 

Ø  “Performanţa pedagogică prin implicare în programe şi proiecte educaţionale”, 17.08.2016, (20 de ore)

Ø  „Activitatea inovatoare a subiecților procesului educaţional”, Conferința Internațională, or.Grodno, Republica Belarus, 24-25 noiembrie, 2016;

Ø   „Promovarea în şcoli a Leadership-ului pentru echitate şi învăţare”, seminarul naţional în cadrul

programului  CoE „Pestalozzi”; mai 2015;

Ø  ”Management, leadership and cooperation in general education”, program organizat de Compania de dezvoltare regională ANETXA, mai 2015, Grecia;

Ø  „Utilizarea serviciilor Web 2.0 în activitatea managerului instituției de învățământ. Crearea unei rețele de comunități implicate în procesul educațional”,  seminar, 18 noiembrie 2015;

Ø  “Dezvoltarea capacităţilor APL în domeniul scrierii proiectelor cu finanţare externă”, 19.12.2014 (16 ore)

Ø  „Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi celor cu funcţie de conducere în domeniul elaborării şi implementării proiectelor cu finanţare externă”, 4-5 decembrie 2013, (12 de ore), internaţional, modulul B.

Ø  „Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice şi celor cu funcţie de conducere în domeniul elaborării şi implementării proiectelor cu finanţare externă”, 2-3 decembrie 2013, (32 de ore), internaţional, modulul A.

Ø  „Corelarea activităţilor şcolare şi extraşcolare întru dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor”, 26 noiembrie 2013, (6 ore), LT „G.Latină”, Chişinău.

Ø  Seminar internaţional „Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală în limba germană în contextul pregătirii elevilor către examenul DSD II”, Chişinău, 15.12-16.12.2012 (16 ore).

Ø  Training: „Managementul timpului – metode de optimizare a performanţelor în instituţiile de învăţământ”, ME, DGETS Chişinău, 23 martie 2012 (7 ore).

Ø  Training: “Condiţii esenţiale ale reuşitei în Public Speaking – succesul managementului modern”, DGETS Chişinău, 13-16 februarie 2012 (12 ore).

Ø  Training: „Formarea stilului profesional al pedagogului din perspectiva noilor educaţii”, ME, DGETS Chişinău, 8 decembrie 2011 (7 ore)

Ø  „Efectul Mass-Media în formarea Viziunilor şi a Cunoştinţelor” din cadrul Modulului A al Programului Educaţional Pestalozzi, Consiliul Europei. LT „Gh. Ghimpu”, 17 martie 2011. (6 ore).

Ø  „Viziunea unei familii, a unei şcoli şi a unei societăţi tolerante – cum să acceptăm diversitatea” din cadrul Modulului A al Programului Educaţional Pestalozzi, Consiliul Europei. LT „Spiru Haret”, 03-04 februarie 2011. (6ore).

Ø  Training: „Diversitatea viziunilor şi a cunoştinţelor lumii în sala de clasă”, ME, DGETS Chişinău, 24 februarie 2012 (Modulul B, 7 ore).

Publicaţii: Ø  Articolul “programul Pestalozzi-oportunitate şi realitate”, Univers Pedagogic,Pro nr.8 din 25.02.2016;

Ø  Articolul “Leadership-ul în sistemul educaţional”, Univers Pedagogic,Pro,31.03.2016;

Ø  Articolul „Comunicare pentru perspectivă”,  decembrie 2007

Ø  Articolul „Parteneriatul în educaţie”. În culegerea lucrărilor simpozionului internaţional „Împreună pentru educaţie”, Bucureşti 2007.

Ø  Articolul „Educaţia economică în instituţiile de învăţămînt din municipiu – o necesitate a societăţii contemporane”; din 28 martie 2008.

Ø  Articolul „Stagiu de formare pentru managerii instituţiilor preşcolare”, din 1 iunie 2009.

Ø  Articolul: „Implicarea părinţilor în parteneriatul educaţional cu grădiniţa – factor durabil în dezvoltarea copilului”, Bucureşti, 2008. Culegerea: „Educaţia Timpurie. Actualitate şi Perspective”, Editura ERC PRESS.

Ø   “Repere psihopedagogice în motivarea cadrelor didactice pentru formare continuă – reflecţii teoretice şi practice”. Culegerea lucrărilor simpozionului internaţional “Educaţia timpurie în contextual respectării Convenţiei cu privire la Drepturile copilului” 18-19 decembrie, 2009.

Ø  Articolul „Avantajele parteneriatului educaţional pentru societate”, Conferinţa internaţională „Promovarea parteneriatului educaţional în perspectiva integrării europene”, mai,  2010;

Ø  Lucrarea  „Cultura organizaţională şi cum ea funcţionează”, Conferinţa internaţională „Identitatea instituţiei de învăţămînt în comunitate”, mai , 2012;

Ø  Lucrarea  „Dezvoltarea peformanţei manageriale în condiţiile parteneriatului unităţii şcolare cu comunitatea”, Conferinţa internaţională „Standarde europene pentru o educaţie de calitate”, mai, 2013

Diplome/Menţiuni: Ø  Mulţumire pentru contribuţia adusă în organizarea proiectului a Fundaţiei pentru dezvoltarea educaţiei şi a societăţii civile FERSO, Polonia, 19.10-16.10.2014;

Ø  Diploma de Onoare pentru activitate prodigioasă în domeniul sistemului educaţional municipal pe parcursul a 20 de ani în cadul DGETS; (Primăria municipiului Chişinău, 2015);

Ø  Diplomă pentru contribuţie la buna organizare şi desfăşurare a Seminarului Naţional în cadrul Programului Pestalozzi al CE, Ministerul Educaţiei al RM, 11-13 mai 2015;

Ø  Diplomă de Excelenţă pentru promovarea valorilor europene în colaborare cu AEDE-AEDER, 13-15.11.2015, Poiana Braşov, România

Ø  Diplomă de Merit pentru parteneriatul efficient în pregătirea şi desfăşurarea Conferinţei ştiinţifico-practice cu participări internaţionale “Monitorizarea procesului de cunoaştere axată pe obţinerea performanţelor” (UST, 22-23.04.2016);

Ø  Diplomă de Excelenţă pentru implicarea deosebită în viaţa cultural botoşăneană. (Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, 19-20-02-2016)

Ø  Diplomă de Onoare pentru contribuţie esenţială în promovarea educaţiei de calitate şi realizarea unui management efficient al sistemului educaţional, professionalism şi responsabilitate şi cu ocazia Zilei profesionale (Primăria municipiului Chişinău, 2016)

Ø  Diplomă de gradul I  pentru  activitate prodigioasă și îndelungată în domeniul educației, creativitate, profesionalism, contribuție la implementarea abordărilor inovative, dezvoltarea și consolidarea capacităților profesionale a cadrelor didactice (Guvernul Republicii Moldova, noiembrie 2017)

Ø  Diplomă de onoare  pentru activitate prodigioasă în domeniul învățământului, competențe manageriale și spirit de inițiativă, contribuție în promovarea politicilor educaționale. (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării , noiembrie 2017)

Ø  Diplomă de onoare pentru professionalism, activitate prodigioasă în domeniul învățământului, perseverență, responsabilitate și cu prilejul jubileului de 50 ani. (Primăria municipiului Chișinău, , noiembrie 2017)

Ø  Diplomă de merit pentru eficiență deosebită în activitatea managerială, înaltă responsabilitate, creativitate, altruism,                                       contribuţie esențială  în promovarea valorilor educaționale(Consiliul municipal al Federației Sindicale a Educației și Științei,, noiembrie 2017)

Ø  Scrisoare de gratitudine  ca semn de apreciere și respect pentru efortul continuu în realizarea demersului educațional, aportul considerabil la edificarea unui sistem educațional modern și asigurarea procesului de instruire în instituțiile de învățământ pentru minoritățile entice din cadrul DETS Centru.

Limba(i) maternă(e): Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză, Limba rusă
Autoevaluare
Competenţe şi abilităţi sociale şi profesionale:

 

Ø  Abilitatea de a comunica și asculta pe ceilalți, abilitate dobândită în cadrul orelor de la facultate şi cursurilor de formare ( training-urilor);

Ø  Abilitatea de lucru cu adulţii şi tinerii;

Ø  Abilitatea de a soluționa conflicte;

Ø  Abilitatea de lucru în echipă;

Ø  Abilitatea de evaluare eficientă,

de consultanţă şi informare;

Ø  Capacitatea  de  inovare şi gândire creativă;

Ø  Capacitatea  de gândire analitică;

Ø  Capacitatea  de conducere.

Deprinderi:

 

Ø  De   învăţare şi ascultare activă;

Ø  De   instruire permanentă;

Ø  De   coordonare , de adaptare a propriilor  acţiuni în relaţie cu  ceilalţi;

Competenţe şi aptitudini organizatorice: Ø  Manager de programe

Ø  Management al timpului

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Cunosc bine calculatorul, pot opera ușor în Word, Power Point. De asemenea, utilizez Internetul: pot redacta mesaje electronice, realizez căutări prin intermediul motoarelor de căutare, etc.
Stilul de munca: Ø  Capacitatea de efort pentru realizarea sarcinilor;

Ø  Iniţiativă;

Ø  Integritate;

Ø  Perseverenţă;

Ø  Atenţie la detalii;

Ø  Flexibilitate;

Ø  Rezistenţă la stres