Despre DETS sectorul Centru

Direcția educație, tineret și sport sectorul Centru reprezintă o structură specializată de conducere, care se subordonează Direcției Generale  Educație, Tineret și Sport.

Direcția este organizată şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor/hotărîrilor Consiliului mun. Chișinău, dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza Regulamentului propriu de funcționare.
Direcția are statut de persoană juridică și gestionează  mijiloace financiare bugetare și extrabugetare.

Misiunea Direcției Educație, Tineret și Sport sectorul Centru

Direcția educație, tineret și sport  asigură satisfacerea cerinţelor educaţionale ale individului şi ale societăţii,  funcţionarea eficientă a reţelei instituţiilor de învăţămînt general subordonate, condiţii adecvate de activitate pentru personalul didactic şi de studii pentru  elevi, susţine şi încurajează activitatea de formare profesională continuă a cadrelor didactice ( art.5, Codul Educației al Republicii Moldova).

În anul de studii 2016-2017  în sectorul Centru au funcționat:

– 23 instituţii de educatie timpurie cu un contingent total de  4562  copii;
– 1 scoala gradinita cu un contingent de copii  113 elevi   (copii preșcolari);
– 11 instituţii de învăţământ secundar general: 5 licee teoretice, 2 gimnazii, 2 şcoli auxiliare,  2  scoli speciale, în număr total de  3848 elevi;
– 2 instituţii de învăţământ extraşcolar cu un contingent de 2265 copii