februarie
09
2024

Șefa adjunct a Direcției Educație, Tineret și Sport Centru, Rodica Spînu a participat la ședința Comisiei teritoriale de sector pentru recensământ

Prima ședință de lucru din acest an a Comisiei teritoriale Centru pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din anul 2024 a fost desfășurată astăzi, 9 februarie în incinta Preturii sectorului Centru.
Prezidată de Pretorul sectorului Centru, Vadim Hîncu, întrevederea a avut ca subiecte esențiale analiza rezultatelor și concluziilor în urma recensământului de probă efectuat în august- octombrie 2023 și pregătirea către recensământul populației și locuințelor 2024 care va avea loc în perioada 𝟖 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞- 𝟕 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒.
Membrilor comisiei, structurilor municipale de sector, inclusiv reprezentanților Direcției Educație, Tineret și Sport Centru le revine sarcina de a acorda Biroului Național de Statistică suportul necesar pentru:
asigurarea acțiunilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a recensământului în perioada 8 aprilie- 7 iulie 2024 în sectorul Centru;
identificarea și recrutarea personalului temporar de recensământ pentru colectarea datelor în teren;
asigurarea cu încăperi pentru organizarea instruirilor și activitatea personalului temporar de recensământ (inclusiv pentru amplasarea secțiilor staționare de recensământ), echipate cu legătură telefonică, conexiune internet, inventar necesar pentru activitatea personalului și depozitarea materialelor;
informarea populației despre scopul, obiectivele, lucrările de pregătire şi efectuare a recensământului și participarea activă a populației amplasate în secțiile de recensământ vizate, la RPL 2024, inclusiv plasarea pe pagina web a Preturii sectorului Centru a materialelor de comunicare și promovare a recensământului populației și locuințelor, plasarea publicității sociale pe panourile informative ale Preturii sectorului Centru, prin distribuirea în teritoriu a materialelor informative despre RPL 2024.
asigurarea, în colaborare cu gestionarii fondului locativ, a accesului personalului de recensământ în blocurile de locuit.
Totodată, aducem la cunoștință că, conform Legii nr. 231/2022 privind Recensământul populației și locuințelor, art.7, participarea persoanelor la Recensământ este obligatorie.