Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia 31.08.2019