septembrie
10
2020

Dotarea IÎG cu dezinfectanți/ dozatoare, termometre

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău informează repetat, că pentru asigurarea condițiilor de control și minimizarea răspândirii infecției Covid-19, au fost procurate și distribuite instituțiilor de învățământ primar și secundar din municipiu următoarele produse:

  • TERMOMETRE electronice – 897 total de unități;
  • DOZATOARE pentru dezinfectarea mâinilor – 1927 nr. total de unități;
  • DEZINFECTANT pentru mâini – 16423,95 total litri;
  • DEZINFECTANT pentru suprafețe –  49538 total litri.

În acest context, conform Legii nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație, Legea nr. 239–XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărârii Guvernului nr. 188/2012 ,,Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet”, ordinului DGETS nr.221 din 04.02.2020, atașăm lista instituțiilor asigurate cu  produsele enumerate anterior.

Dotarea tuturor instituțiilor cu dezinfectanti,dozatoare, termometre

Sursa: https://chisinauedu.md/