septembrie
10
2019

Notă informativă privind mersul pregătirii instituţiilor de învăţământ din subordine către noul an de studii  2019-2020

Actualmente în  subordinea DETS sectorul Centru funcționează 36 instituții de învățământ preșcolar și secundar general cu un contigent total de 8 334 copii și 2 instituții extrașcolare. Din ele:

 • 23 instituții de educație timpurie (4524 copii)
 • 5 licee teoretice ( 2 735 elevi) – LT. T. Maiorescu”, LT ”Academician Constantin Sibirschi” , LTPA ”N. Sulac”, LT” V. Lupu”, LT cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă
 • 3 gimnazii (956 elevi) – Gimnaziul – internat nr.3, Gimnaziul nr.7, Gimnaziul nr.53
 • 2 școli auxiliare (119 elevi) – Școala auxiliară nr.7, Școala – internat auxiliară nr.5
 • 1 școală specială (Școala specială nr.81)
 • 2 instituții extrașcolare (CCC”Floarea Soarelui”, CCT ”Politehnic”)

Una din sarcinile prioritare a DETS sectorul Centru constituie asigurarea condițiilor normative de funcționare a instituțiilor  de învățâmânt preșcolar și secundar general. Un rol important în acest context revine executării la timp și calitative a reparațiilor capitale și curente în instituțiile de învățământ din subordine.

Urmare a analizei necesităților pentru asigurarea condițiilor normative de funcționare a instituțiilor de învățământ din subordine, DETS sectorul Centru a înaintat propuneri de aprobare a bugetului  la  art.311120 ”Reparații capitale ale clădirilor”   în sumă de 20 432,1 mii lei.         Spre regret, bugetul aprobat s-a dovedit a fi cu mult mai mic – în mărime de 5 553,6 mii lei, ceea ce constituie doar 28 % din suma solicitată.

În  Foaia de Titlu 2019,  aprobată prin Decizia nr. 9/4 din 19.12.2018,  au fost incluse pentru reparații capitale 23 de instituții de învățământ ( 5 440 copii/elevi)  pentru care au fost alocate mijloace financiare în sumă de 5 553,6 mii lei, repartizate  după cum urmează:

 • 15 grădinițe

(IET nr.6,8,15,46,53,55,59,73,78,92,125,156,167,210,227) –4264,3 mii lei;

 • 2 gimnazii ( Gimnaziul nr.7,53)– 381,5 mii lei;
 • 2 licee (LTPA”N. Sulac”, LT ”V. Lupu” – 428,4 mii lei;
 • Școala-internat auxiliară 5295,8 mii lei;
 • CCC ”Floarea Soarelui”– 180,0 mii lei;
 • alocații pentru redeschiderea a 3 grupe în 2 grădinițe – IET nr.7 – 350,0 mii lei și în IET nr.174 – 800,0 lei.

Situația la zi privind valorificarea mijloacelor financiare alocate   pentru pregătirea instituțiilor de învățământ din subordine către noul an de studii este următoarea.

Nr. d/o Denumirea obiectului

Instituția

Suma alocată Tipul/Denumirea lucrărilor Începutul lucrărilor Sfîrșitul lucrărilor Executarea

lucrărilor

1. Grădinița nr.6 380 000  lei Lucrări de reparație a 2 blocuri sanitare și reparația acoperișului

 

19 .08.19 19.09.19 50%
2. Grădinița nr.8 400 000 lei Lucrări de reparație la sistemul de încălzire, a coridorului și a unui bloc sanitar Lucrări finisate   100%
3. Grădinița nr.15 200 000 lei Lucrări de reparație la sisitemul de încălzire și canalizare Lucrări finisate   100%
4. Grădinița nr.46 300 000 lei Lucrări de reparație a acoperișului Lucrări finisate   100%
5. Grădinița nr.53 200 000 lei Lucrări de reparație a glafurilor la geamuri și a unui bloc sanitar Lucrări finisate   100%
6. Grădinița nr.55 300 000 lei Lucrări de tâmplărie Lucrări finisate   100%
7. Grădinița nr.59 300 000 lei Lucrări de reparație a sistemului de canalizare, a subsolului și a unui bloc sanitar Lucrări finisate   100%
8. Grădinița nr.73 230 000 lei Reparația glafurilor exterioare și a copertinei de la intrare Lucrări finisate   100%
9. Grădinița nr.78 200 000 lei Lucrări de reparație interioare, a coridorului, scării Lucrări finisate   100%
10. Grădinița nr.92 300 000 lei Lucrări de schimbare a tâmplăriei Lucrări finisate   100%
11. Grădinița nr.125 300 000 lei Reparația sălii de muzică și a coridorului Lucrări finisate   100%
12. Grădinița nr.156 200 000 lei Lucrări de schimbare a tâmplăriei Lucrări finisate   100%
13. Grădinița nr.167 376 500 lei Reparația a 3 blocuri sanitare Lucrări finisate   100%
14. Grădinița nr.210 300 000 lei Lucrări de reparație a acoperișuluiși cabinetului medical Lucrări finisate   100%
15. Grădinița nr.227 200 000 lei Lucrări de reparație a spălătoriei Lucrări finisate   1000%
16. Gimnaziul nr.7 200 000 lei Lucrări de reparație la intrare,a  holului. Lucrări finisate   100%
17. Gimnaziul nr.53 174 000 lei Lucrări de reparație a blocului alimentar Lucrări finisate   100%
18. Școala-internat nr.5 290 000 lei Lucrări de reaparație a blocului alimentar (reparația pardoselei, tehnicii sanitare, rețelei de apeduct și canalizare) Lucrări finisate   100%
19. LT ”N. Sulac” 170 000 lei Lucrări de reparație a cabinetului de menaj Lucrări finisate   100%
20. LT ”V. Lupu” 250 000 lei Lucrări de reparație a blocului alimentar Lucrări finisate   100%
21. CCC ”Floarea Soarelui” 180 000 lei Lucrări de reparație a acoperișului Lucrări finisate   100%
22. Grădinița nr.7 350 000 lei Lucrări de reparație pentru redeschiderea unei grupe Lucrări finisate   100%
23. Grădinița nr.174 800 000 lei Lucrări de reparație pentru redeschiderea a 2 grupe Lucrări finisate   100%

 

 

 

Conform  genului de lucrări:

1.Lucrări de reparație a blocurilor sanitare3 instituții (5 blocuri sanitare):

Grădinița nr.6 (2 blocuri sanitare)  ;

Grădinița nr. 53 (1 bloc sanitar);

Grădinița nr. 167 (2 blocuri sanitare).

2.Lucrări de reparație a sistemului de încălzire și canalizare2 instituții:

 • Grădinița nr.15;
 • Grădinița nr.59.
 1. Lucrări de reparație capitală a acoperișului – 4 instituții:
 • Gradinița46 – 450 m.p. de acoperiș
 • Gradinița6 – 400 m.p. de acoperiș
 • Gradinița 210 – 620 m.p. de acoperiș
 • CCC ”Floarea Soarelui”- 200 m.p. de acoperiș
 1. Lucrări de reparație a glafurilor exterioare (geamuri, uși) – 2 instituții:
 • Grădinița nr.73;
 • Grădinița nr.53.
 1. Schimbarea geamurilor – 3 instituții:
 • Grădinița nr.55;
 • Grădinița nr.156;
 • Grădinița nr.92.
 1. Lucrări de interior – 5 instituții:
 • Grădinița nr.8 – reparația sistemului de încălzire și a coridorului;
 • Grădinița nr.78 – reparația coridorului și a intrării în instituție;
 • Grădinița nr.125 – reparația sălii muzicale și a coridorului;
 • Gimnaziul nr.7 –lucrări de reparație la intrare, reparația holului;
 • Liceul Teoretic ”N. Sulac” – reparația cabinetului de menaj.

7.Lucrări de reparație a spălătoriei – 1 instituție:

 • Grădinița nr.227
 1. Lucrări de reparație a blocurilor alimentare – 3 instituții
 • Gimnaziul nr.53;
 • Liceul Teoretic ”V. Lupu”;
 • Școala-internat auxiliară 5.

9.Lucrări de reparație pentru redeschiderea grupelor – 2 instituții:

 • Grădinița nr.7 – o grupă;
 • Grădinița nr.174 – 2 grupe.

Din cele 23 de instituții de învățământ din subordine preconizate pentru lucrări de reparație capitală, în 22 instituții de învățământ lucrările au fost realizate la nivel de  100%

În proces de finalizare – lucrările de reparație în   IET nr.6.

Suplimentar la Foaia de Titlu, 2019, din lucrările de reparație curente,      menționăm următoarele rezultate la zi:

 • Au fost reparate 7 blocuri sanitare în 6 grădinițe (IET nr. 8 – 1, IET nr.15 – 2, IET nr. 53 – 1, IET nr. 59 – 1, IET nr. 78 – 1, IET nr. 167 – 1);
 • În IET nr. 60 s-a finalizat reparația capitală a spălătoriei;
 • În 4 IET (nr. 7, nr.59, nr. 210 și nr. 227) au fost reparate 7 pavilioane.

Mijloace suplimentare

Dat fiind faptul, că bugetul alocat pentru reparații capitale nu a oferit posibilități reale de a pregăti condițiile necesare pentru buna funcționare,  în mod special, a instituțiilor de învățământ secundar general  DETS sectorul Centru a înaintat scrisori de solicitare Direcției Generale Finanțe, Consiliului municipal Chișinău privind necesitatea stringentă a alocării mijloacelor financiare suplimentare. Ca urmare, au fost alocate mijloace financiare pentru executarea lucrărilor de reparație în sumă de :

 • 600,0 mii lei pentru reparația acoperișului în LT ”Academician C. Sibirschi” L.Kaczynski, 4. (liceul este amplasat într-o clădire veche, construită în anul 1962 și necesită reparații multiple și diverse, prioritară fiind  reparația capitală a acoperișului).
 • 600,0 mii lei –  pentru reparația blocului alimentar în Gimnaziul nr.7; clădirea a fost dată în exploatare în anul 1964 și timp de peste 50 ani nu s-au efectuat reparații capitale. Este stringent necesar de efectuat reparația capitală  a cantinei (reparația sistemei de canalizare, a sistemului de ventilare, schimbarea ferestrelor, reparația pereților, construcția secției  de prelucrare a ouălor ș.a. Deși anual se efectuează multiple reparații curente, persistă necesitatea reparației capitale a cantinei, fapt indicat în în mod insistent în prescripțiile  sanitare  a Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor (nr.186 din 07.02. 2017, nr.42 din 25.05. 2018), precum și a Centrului de Sănătate Publică.
 • 400,0 mii lei – pentru reparația gardului în LT ”T. Maiorescu”; necesită investiţii reparaţia gardului avariat, din partea centrală, cu ieșire la șos. Hîncesti. (Anul fondării  edificiului liceului -1954)
 • 300,0 mii lei – reparația fațadei LT cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă; Construcția are 101 ani (anul fondării 1918) și este categorisită ca monument de istorie, artă și arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău. Uzura clădirilor este cu mult depășită , iar fațadele lor  nu au suportat nici o reparație capitală până în prezent. Din cauza precipitațiilor abundente, pereții fațadei sunt într-o stare deplorabilă și pun în pericol viața și securitatea copiilor, dar și a trecătorilor.

Actualmente procedurile de achiziții pentru instituțiile nominalizate au fost desfășurate, contractele au fost încheiate; demararea lucrărilor – din 11.09.2019.

 

 

Considerăm important în crearea condițiilor de funcționare și  participarea instituțiilor din subordine la proiectele lansate:

 • 3 grădinițe (IET nr.6, 7,78) au beneficiat de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României; DETS sectorul Centru a beneficiat de 3 200 000,00 lei, destinate pentru executarea lucrărilor civile  în 3 grădinițe:

Grădinița nr.6 (800 000,00 lei )

Grădinița nr.7 (1 400 000,00 lei )

Grădinița nr.78 (1 000 000,00 lei)

Contribuția DETS sectorului Centru

Pentru Grădinița nr.6 s-a contribuit cu – 24, 405 lei

Pentru Grădinița nr.7 – 177 637, 00 lei

Pentru Grădinița nr.78 – 45 006, 50 lei

 • IET nr. 59 a participat la proiectul ”Buget civil 2018” și a obținut finanțarea lucrărilor de asfaltare a teritoriului în sumă de 193 608,00 lei. DETS a identificat mijloace financiare în sumă de 30 mii de lei destinate cofinanțării
 • IET nr. 167 a fost inclusă în Proiectul de reabilitare termică a edificiilor, finanțat de Fondul pentru Eficiență Energetică.

Atenție deosebită s-a acordat  dezvoltării bazei materiale a instituțiilor. Pe parcursul anului de studii 2018-2019:

 • s-a procurat şi instalat utilaj tehnologic în 19 instituții preșcolare: 6, 12, 15, 23, 46, 53, 59, 60, 73, 78, 92, 125, 156, 167, 174, 175, 210, 226, 227 în sumă de 197 918.96 lei și în 6 instituții de învățământ secundar general  în sumă  de 17 156,00 lei;
 • au beneficiat de mobilier nou 17 IET: nr.6, 8, 12, 23, 53, 55, 59, 60, 73, 125, 133, 156, 167, 175, 210, 226, 227 în sumă de 00 lei. și 8 instituții de învăţământ secundar general în sumă de  319478.00 lei;
 • a fost procurat inventar moale pentru 23 de instituţii de educație timpurie 6, 7, 8, 12, 15, 23, 46, 53, 55, 59, 60, 73, 78, 92, 125, 133, 156, 167, 174, 175, 210, 226, 227(100%)325395.00 lei  și pentru 4  instituții  de învăţământ de secundar general în sumă de  258785.00 lei;
 • produse sanitaro-igienice pentru toate 23 instituții de educaţie timpurie (100%)  în sumă de 73 lei  și pentru 14  instituții  de învăţământ în sumă de 141795.84 lei;
 • medicamente pentru toate 23 IET (100%) în sumă de00 lei și pentru  12  instituții  de învăţământ secundar general în sumă de  50883.00 lei.

 

 

 

 

Concret pe instituții:

Nr.

ord

Denumirea

 instituțiilor

 

 

Cantitatea Suma
1 LT “T.Maiorescu”
  1.Masă ospătărie buc 20 47725.00
  2.Laviță buc 40 40760.00
  3.Tabletă/husă “Huawei” buc 2 4879.82
  4.Videoproiector ”Optoma” buc 1 9300.00
  5.Note book “Lenovo” buc 1 6200.00
  6.Tablă școlară buc 1 4380.00
  7.Tablă școlară ERUDITE buc 1 3350.00
  8.TV LG 32 buc 1 4490.00
  9. Mașină de spălat vase buc 1 46000.00
  10.Cameră de supraveghere buc 2 700.00
  Total     167784.82
  LT “Academician C.Sibirschi”
  1. Amplificator “Seikaku”   1 6840.00
  2. Tabletă/husă “Huawei”   2 4879.82
  3.Videoproiector ”Optoma”   1 9300.00
  4.Note book ”Lenovo”   1 6200.00
  1.Masă ospătărie   20 47725.00
  2.Laviță   40 40760.00
  Total     115704.82
  LTPA “N.Sulac”
  1. Tabletă/husă “Huawei” buc 3 7319.73
  2.Magnitolă Sensor buc 1 1499.00
  3. Videoproiector ”Optoma” buc 1 9300.00
  4. Note book “Lenovo” buc 1 6200.00
  5.Monitor “Philips” buc 1 2715.00
  6.Procesor PC buc 1 7044.00
  7.Camere de supraveghere buc 11 21896.00
  8.Hard disc buc 1 6898.00
  9.Scaun reglabil buc 16 9104.00
  10.Bancă școlară buc 8 9992.00
  11.Scaun ISO buc 15 5235.00
  12.Fotoliu buc 1 1499.00
  13.Masă buc 1 6402.00
  Total     95103.73
  LT “V.Lupu”
  1.Tabletă/husă “Huawei” buc 2 4879.82
  2.Note book “Lenovo” buc 1 6200.00
  3.Videoproiector ”Optoma” buc 1 9300.00
  4.Bancă buc 3600.00
  5.Scaune ISO buc 4400.00
  6.Masa învățător buc 1 1800.00
  Total     30179.82
  LT cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă
  1. Tabletă/husă “Huawei” buc 2 2439.91
  2.Tablă interactivă buc 1 25710.00
  3.Video proiector “BenQ” buc 1 9270.00
  4.Receiver buc 1 8100.00
  5.Workstation PC buc 1 7720.00
  6.Printer HP Laser buc 1 2270.00
  7. Printer HP Laser Jet buc 1 9900.00
  8.Dulap p/u cărți combinat buc 1 1795.00
  9.Dulap p/u elevi cu 2 loc buc 2 3020.00
  10.Tablă de scris buc 2 5210.00
  11.Scaun p/u elevi buc 20 7500.00
  12.Set polițe buc 1 1000.00
  13.Masă de birou   1 1300.00
  14.Bancă p/u elevi buc 10 6690.00
  15.Bancă școlară cu 2scaune buc 12 19441.50
  Total     111366.41
  Gimnaziul nr.7
  1.Printer laser   1 2270.00
  2.Tabletă/husă “Huawei”   2 4879.82
  3.Calculator Workstation   5 36616.00
  6.Tabla școlara   4 9999.00
  7.Banca școlară cu 2 scaune   20 19000.00
  Total     72764.82
  Gimnaziul  nr.53
  1.Printer “Canon” buc 2 8950.00
  2.Tabletă/husă “Huawei” buc 2 4879.82
  3.Bancă școlară cu 2 scaune buc 16 25921.60
  4.Scaune buc 6 9894.00
  5.Fotoliu oficiu buc 2 1958.00
  Total     51603.42
  Gimnaziul intternat nr. 3
  1.Computator  „Workstation” buc 1 9990.00
  2. Tabletă/husă “Huawei” buc 1 2439.91
  3.Printer HP Laser buc 1 2270.00
  4.Masă+ scaune buc 60 95987,00
  Total     110686.91
  Școala auxiliară internat nr. 5
  1.Tabletă/husă “Huawei” buc 1 2439.91
  2. Printer HP Laser buc 1 2270.00
  3.Note Book buc 1 4997.00
  4.Tabletă buc 1 1899.00
  5.Laptop buc 1 4599.00
  6.Mobilier de perete set 1 9800.00
  Total     26004.91
         
  Școala auxiliară nr. 7
  1.Tabletă/husă “Huawei” buc 1 2439.91
  2.Laptop HP buc 1 7839.00
  3.Workstation PC   1 7720.00
  4.Set dulap din 3 părți buc 1 9955.00
  5.Tablieră p/u masă buc 15 13050.00
  6.Tablieră p/u scaun buc 30 8100.00
  Total     49103.91
  Școala gr.226      
  1. Tabletă/husă “Huawei buc 1 2439.91
  Total     2439.91
  TOTAL     832743.48

Rezultatele trecerii în revistă a instituțiilor de înățpământ preuniversitar

Au fost evaluate în total 22 instituții amplasate teritorial în sectorul Centru. Din ele:

11 instituții subordonate DETS sectorul Centru

7 instituții – subordonate DGETS, la autogestiune

2 instituții –comuna Codru

2 instituții private

Din cele 22 instituții evaluate 21 instituții au fost admise pentru funcționare.

Respinse – 1 , Școala Excelsis, instituție de învățământ privat

DETS sectorul Centru monitorizează desfășurarea lucrărilor de reparație capitală și curente  care au rămas  pentru a asigura calitatea executării și  finalizarea lor  în termenii stabiliți.

 

 

 

Șef DETS  sectorul Centru                                     Natalia Strajesco