iulie
19
2019

Participarea la proiecte a instituțiilor de învățământ din subordinea DETS sectorul Centru, în anii 2017-2019

🔴 Grădinița nr. 59 a participat în anul 2018 la proiectul ”Buget civil 2018” și a obținut finanțarea lucrărilor de asfaltare a teritoriului în sumă de 193 608,00 lei. DETS a identificat mijloace financiare în sumă de 30 mii de lei destinate cofinanțării proiectului.

🔴 În perioada anilor 2017-2018, DETS sectorul Centru a participat la Programul de asistență tehnică și financiară, acordată de Guvernul României, beneficiind de 3 200 000, 00 lei, destinate pentru 3 instituții de educație timpurie din subordine, după cum urmează:

1️⃣Grădinița nr. 7 (1 400 000,00 lei)
2️⃣Grădinița nr. 78 (1 000 000,00 lei)
3️⃣Grădinița nr. 6 (800 000, 00 lei)

Reieșind din faptul că Proiectul menționat prevedea acoperirea de către partea câștigătorului a diferenței între costul sub-proiectului și a grantului alocat de FISM, administrația DETS sectorul Centru a contribuit suplimentar cu mijloace financiare necesare pentru acoperirea diferenței:

➡️Pentru Grădinița nr. 6 – 24, 405,00 lei
➡️Pentru Grădinița nr. 7 – 177 637,00 lei
➡️Pentru Grădinița nr. 78 – 45 006, 50 lei

‼️ Din mijloacele financiare alocate de FISM și de DETS sectorul Centru s-au executat lucrări de izolare termică a pereților exteriori cu zugrăvirea fațadelor, lucrări de tâmplărie exterioară, amenajarea peretelui pe perimetrul clădirilor ș.a.