iulie
18
2019

Notă informativă cu privire la executarea bugetului în IET nr. 7, în perioada 2017-2019

Deoarece pe parcursul acestui an de studii au existat diverse dezbateri cu privire la banii alocați pentru grădinița nr.7 pe diverse articole, considerăm oportun prezentarea unei note informative referitor la executarea bugetului pentru ultimii 3 ani în această instituție.

Astfel, în scopul asigurării condițiilor normative de funcționare a grădiniței nr. 7, în ultimii 3 ani au fost alocate mijloace financiare, după cum urmează:

·        Anul 2017 – 5 573 053,57 lei

·        Anul 2018 – 6 193 798,99 lei

·        Anul 2019 – 6 192 220,00 lei

În devizul de cheltuieli pentru executarea de casă pentru anul 2019, la 30.06.2019 au fost executate la articolul serviciilor de reparație curentă suma de 116 343,66 lei, iar pentru la articolul serviciilor de reparația capitală (pentru redeschiderea încă a unei grupe) din suma precizată de 350 000 mii lei s-au executat 262 096,39 lei. Restul banilor (87 904 lei) vor fi redirecționați spre dotarea cu mobilier și cu inventar moale a instituției.

Ținând cont de faptul că DETS sectorul Centru este executor de buget, atragem atenția la executarea bugetului în anul 2019, articolele 222500 ”Reparații curente” și 311120 ”Reparații capitale” pentru grădinița nr.7:

 

Planificat

Aprobat

Executat

Reparații      curente

116,4 mii lei

116,4 mii lei

116,3 mii lei

Reparații                    capitale

      –

350,0 mii lei

350,0 mii lei

 

Principalele cheltuieli s-au executat pentru cheltuieli de personal (remunerarea muncii, contribuții de asigurări sociale, prime, etc  4 370 000,00 lei – 100%), cheltuieli pentru procurarea produselor de alimentație  1 890 600,00 lei – 100%,mijloace fixe – 99,4%, bunuri și servicii  – 93%, ș. a.

1.     De menționat, că pe parcursul ultimilor 23 de ani, în instituția de învățământ preșcolar nr. 7 au lipsit substantial investițiile. Astfel, avînd în vedere gradul înalt de avariere al acoperișului și faptul că nu a fost reparat de atâția ani, reieșind din demersurile administrației și a plângerilor părinților o prioritate a DETS sectorul Centru a fost reparația acestuia. În ultimii 3 ani grădiniței nr.7 i-au fost alocate mijloace financiare pentru reparația acoperișului, după cum urmează:

·        Anul 2017 – 118 630,00 lei

·        Anul 2018 – 118 360,00 lei + 238 509,00 lei (din economii)

·        Anul 2019 – 94 599, 00 lei

Suplimentar, pentru reparația acoperișului va mai fi alocată suma de 130 000,00 lei. În total, în anul 2019 pentru reparația acoperișului în IET nr.7 va fi alocată suma de 224 599,00 lei.

2.     Luînd în considerare că pe parcursul ultimilor 10 ani spălătoria din IET nr. 7 era într-o stare nesatisfăcătoare,  DETS sectorul Centru a identificat surse financiare pentru reparația acesteia în valoare de 238 400,00 lei.

3.     Pe parcursul anilor 2017-2019, în IET nr.7 au fost reparate capital blocuri sanitare, după cum urmează:

·        Anul 2017 – 1 bloc sanitar – 140 000,00 lei

·        Anul 2018 – 1 bloc sanitar – 147 800,00 lei

·        Anul 2019 – 2 blocuri sanitare – 161 051,00 lei

Totodată, suplimentar, au fost alocate 9000,00 lei pentru necesitățile instituției.

4.     În scopul dezvoltării bazei tehnico-materiale, instituția a fost dotată cu bunuri materiale, după cum urmează:

Blocul alimentar a fost dotat cu frigider Electrolux în sumă de 11 250,00 lei

Spălătoria a fost dotată cu masină de spălat Zanetti (6 900,00 lei)

a fost reparată capital mașina de spălat industrial ”Astra” în sumă de 26 000,00 lei.

5.     În anul 2018 Grădinița nr. 7 a beneficiat de mobilier în sumă de 63 915,00 lei, fiind achiziționate următoarele:

Ø Pat cu 3 nivele și saltele – 10 bucăți – 31 900,00 lei

Ø Măsuțe cu 8 locuri – 10 bucăți – 15 000,00 lei

Ø Scăunele pentru copii – 20 de bucăți – 3960,00 lei

Ø Dulap pentru copii – 5 bucăți – 13 055,00 lei

În anul 2019 Grădinița nr. 7 a beneficiat de mobilier pentru redeschiderea grupelor în sumă de 36 460,00 lei, fiind achiziționate următoarele:

Ø Bucătărie – 1 bucată – 10 300,00 lei

Ø Perete colt – 1 bucată – 6900,00 lei

Ø Masă educator – 1 bucată – 1980,00 lei

Ø Dulap cu 3 uși – 1 bucată – 4500,00 lei

Ø Perete pentru jucării – 1 bucată – 6900,00 lei

Ø Cuieraș cu 5 locuri – 6 bucăți – 4 740,00 lei

Ø Laviță –2 bucăți – 1 140,00 lei

Au fost reparate 2 pavilioane în sumă de 79 200 lei.

Trebuie de menționat faptul că în acest an pentru redeschiderea unei grupe și dotarea ei cu mobilier va fi alocată suma de60 000,00 lei.

6.     În ultimii 3 ani (2017-2019) Grădinița nr. 7 a fost asigurată cu inventar moale în sumă de 49 184,00 lei.

Astfel, pentru anul 2017 au fost alocate 29 413,00 lei (prosoape – 100 de bucăți, saltele – 30 de bucăți, plapume – 20 de bucăți, perne – 30 de bucăți și lenjerie de pat – 90 de bucăți)

Pentru anul 2018 – 12 031,26 lei (perne – 25 bucăți, lenjerie de pat – 74 de bucăți, saltele – 10 bucăți)

Iar în ianuarie 2019, Grădinița nr. 7 a primit deja 60 de seturi de lenjerie de pat și 60 de ștergare de bucătărie în sumă totală de 7 740,00 lei. În luna iunie, grădinița nr.7 a mai primit suplimentar încă 30 de seturi de lenjerie și 30 de ștergare.

7.     În anul 2018 au fost alocate mijloace financiare pentru redeschiderea unei grupe în sumă de 240 00,00 lei, care a fost redeschisă la data de 15.02.2019. Totodată, menționăm că în bugetul pentru anul 2019 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 350 000,00 lei pentru reparația încăperilor unde va fi redeschisă încă o grupă din cadrul instituției respective. Lucrările de reparație deja s-au finalizat. În total, pentru redeschiderea grupelor în anii 2018-2019 au fost alocate 590 000,00 lei.

Grație eforturilor DETS sectorul Centru, instituția a fost selectată ca beneficiar  în cadrul Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României, cu alocarea  sumei de 1 400 000,00 lei, iar contribuția DETS sectorul Centru fiind de 177 637,00 lei .

         Cele expuse mai sus vin să completeze lipsa informării ample, veridice și detaliate a părinților referitor la mijloacele financiare alocate și verificate pentru crearea condițiilor de funcționare a instituției, în consecința unui management defectuos.

         De aceea, stimați directori în scopul asigurării unei transparențe bugetare vă îndemnăm să informați părinții, educatorii despre cheltuilile care se execută într-o instituție de educație timpurie: cheltuieli de personal, alimentație, reparații, redeschideri de grupe, etc., informație ce poate fi găsită pe site-ul DETS sectorul Centru www.detscentru.md  

În acest sens, dacă părinții vor fi informați corect și nu vor fi duși în eroare, vom contribui la realizarea unui parteneriat constructiv și eficient între comunitatea de părinți și instituțiile preșcolare.