mai
22
2019

Informaţie privind organizarea activităţilor de informare/consultare a părinţilor din instituţiile de educație timpurie din sectorul Centru privind perspectiva sistării activităţii instituţiei în perioada vacanţei de vară – 1 iunie – 31 august 2019

APROBAT:

Şef Direcţia generală educaţie, tineret

şi sport a Consiliului municipal Chişinău  

_________________   Rodica GUȚU

 Informaţie privind organizarea  activităţilor de informare/consultare  a  părinţilor din  instituţiile de educație  timpurie din sectorul Centru privind perspectiva sistării activităţii instituţiei în perioada vacanţei de vară – 1  iunie – 31  august 2019

 

Nr. d/r Numărul  IET Perioada  vacanţei de vară Nr. zile Instituţia care va activa și primi copiii Argument pentru plecarea în vacanță
Iunie Iulie August
1. IET nr.6 IET nr.6 nu își sistează activitatea în perioada vacanței de vară
2. IET nr.7 Instituția va funcționa. După necesitate se vor comasa grupele de vârstă.
3. IET nr.8 Nu se prevăd reparații serioase care necesita suspendarea IET.
4. IET nr.12 15.07.2019 25.08.2019 42 IET nr.60 Reparaţia capitală a holului principal şi depozitului.
5. IET nr.15 01-31.08.2019 30 IET nr.60 Lucrări de reparație la sistemul de apeduct și încălzire
6. IET nr.23 01.07.2019 08.08.2019 39 IET nr.23

blocul str. Bernardazzi 12

Sistare – bloc/Șt. cel Mare 71.

Plecarea bucătarului în concediu

7. IET nr.46 01.07.2019 18.08.2019 47 IET nr.133 Reparația acoperișului.

Realizarea lucrărilor de igienizare a încăperilor.

8. IET nr.53 01.07.2019 18.08.2019 47 IET nr.6, 227 Instituția nu va funcționa în perioada indicată
9. IET nr.55 Nu plecăm in vacanță. In urma sondajului  părinților despre vacantă, in luna decembrie 30% de părinți care refuza sa plece in vacantă, frecventa medie  a copiilor in lunile iunie, iulie, august 2018 – 70%
10. IET nr.59 01-31.07.2019 31 IET nr.6, 53, 227, 125, Reparația capitală a sistemului de canalizare și apeduct
11. IET nr.60 03.06.2019 12.07.2019 40 IET nr.12 – activează un singur bucătar;

– necesită de efectuat igienizarea în grupele de vârstă;

– vara frecventează un număr mic de copii;

– lipsa personalului tehnic și auxiliar;

– asistenta medicală activează pe 0,5 salariu.

12. IET nr.73 01.07.2019 09.08.2019 40 IET nr.133, 23, 92, 210 Reparația capitală a deschisurilor. Lipsa cadrelor didactice pentru perioada de vară.
13. IET nr.78 01.07.2019 01.08.2019 31 IET nr.6, nr.53, nr.227. Acordarea concediilor personalului instituției conform Codului Muncii.
14. IET nr.92 Reieșind din experiența anilor trecuți, referitor la numărul mare de solicitări pentru grădiniță din partea părinților și totodată, neavând planificate reparații capitale, care să împiedice procesul educațional, IET nr.92 va activa continuu, fără vacanță.
15. IET nr.125

 

 

 

Activitatea instituției nu va fi sistată în perioada vacanței de vară.
16. IET nr.133 Instituția  nu va  sista activitatea  în perioada vacanței de vară.
17. IET nr.156 Grădinița nu se face sistarea  activității  din motiv că frecvența copiilor pe perioada de vară este mare.
18. IET nr.167 (tip specială)  15.07.2019  26.08.2019 42 IET nr. 7, 55. Reparația capitală a clădirii, fațadei  instituției    (înlocuirea geamurilor, ușilor)
19. IET nr.174  15.07.2019 16.08.2019 35 IET nr. 7, 8, 55, 227 Argument:

Frecvența   redusă  în  lunile  de  vară:  45-48%,

Reparația  capitală  a  grupelor  nr.  11 și  12.

Concediile  angajaților.

20. IET nr.175 În urma adunării generale petrecută cu părinții a fost luată decizia, de-a nu suspenda activitatea instituției  în perioada estivală, deoarece nu toți părinții  au posibilitatea de-a beneficia de concediu în această perioadă.
21. IET nr.210 În IET nr. 210 nu se planifică vacanță

Deoarece în preajmă nu se află  instituții care ar putea prelua copiii pe perioada vacanței.

După sondajele de la ședințele părintești pe perioada de vară au nevoie de grădiniță 150 de copii. Reparația acoperișului.

22. IET nr.226 01-31.07.2019 31 IET nr.6 Plecarea organizată a angajaților în concediu
23. IET nr.227 IET nr.227 vă aduce la cunoştinţă că vom funcţiona fără vacanţă, deoarece nu vom avea reparaţii capitale, având o frecvenţă de 60-70 %.
24. IET nr.194

(or. Codru)

Nu-si sistează activitatea pe perioada de vară  din motivul că, pe teritoriul or. Codru nu există altă  IET.
25. ȘPG nr.88 (or. Codru) 17.06.2019  28.07.2019 42 IET nr.156 Reparația cosmetică a depozitelor din cantina instituției. Frecvența joasă a copiilor, din cele 2 grupe în perioada estivală.
26.    total 2 10 1      

Începând cu 03.06.2019, din numărul total de 25 IET şi sondajele preventive pentru perioada de vară va fi suspendată activitatea temporară a Instituţiilor de educaţie timpurie:

  • iunie – iulie – 2 IET (nr.60, ȘPG nr.88 Codru)
  • iulie – 2 IET (nr.59, 226)
  • iulie – august – 8 IET (nr.12, 23, 46, 53, 73, 78, 167, 174)
  • august – 1 IET (nr.15)

Total sistare sector 13 IET

(argument: Reparaţie capitală faţadei, geamurile Reparația capitală a subsolului, a deschisurilor, a sălii de muzică Reparația capitală a depozitelor de legume, produse alimentare,

Reparația capitală a grupelor/dormitoarelor, Reparația capitală a sistemei de canalizare, apeduct Reparația acoperișului, Reparația și vopsirea inventarului de joc pe terenuri, etc. (conform procedurii de achiziţii, foii titulare, lucrărilor de igienizare, reparaţiilor curente şi / sau capitale, acordarea concediilor personalului instituţiei conform Codului Muncii,  nu-şi vor sista activitatea 12 IET (activează în regim continuu).

Șef

Natalia STRAJESCO

Ex. A. Monacu, 022201603